Thursday, January 31, 2008

MAGPUPUNYAGI, MAGPUPURSIGI, MAGPUPURI

MAGPUPUNYAGI, MAGPUPURSIGI, MAGPUPURI

Mahirapan man ay pagpupursigi sa ating kaisipan. Para sa ating paguusyoso kung di mang magkakatiklab ang pusong dugong dugo at katawang pawis na pawis at paghihikayang pagod na pagod at isipang duray duray sa pagkakawalang silbi sa kapwa tao,
o pagkakawalang hantunggang paghahanap buhay o pagkakawalang hantungang paggagalak. Maaring magkakaroon tayo ng sariling isip at diwa sa ating paglalakbay sa mundong siyensya, katungkulan, at walang hantungang paghahanap ng Panginoon sa kapwa tao. Sana magliligpit at magsisiglab ang pagkatao natin kung wala
mang ibang magawa. Sana magkaroon tayo ng pagpupuri sa ating biyayang katungkulan. Lahat ay magkakaroon ng pagkakakislap kung mayroong mang puring magmamahal at magiibig. Kung sa kaling may biyaya ang Diyos sa ating kaliliitang sarili ay sa iba na rin magaalay at makikipagbigayan. Kaya nito ng Kristianong Pilipina at Pilipino ang magkaroon ng walang hantungang kasiglaan at katarungang puri. Ikaw ay ang aking kaibigan at kayamanan. Ako ay iyong landas at kapurinan. Sana maging malakas luob tayo sa gusto nating aanhin. May madalang hantungan tayo kung gusto nating aanhin. May madalang hantungan tayo kung gusto mong maging sariling kapitanmas at malakas. Huway sanang mawalang lakas loob pagdapo at pagdating ng panahon kasi anong magagawa ng taong takot sa sariling anino at sariling kahinaan. Walang kahinaan ang mayakbay na kapuriang ninono. Mamaya na ang paghanap kapunyagan at kahapunan sapagkat tayo ay kilalanan/biyaya ng panginoon. Pinupuri kitaaking maalamang mentor/teacher. Magkakatungkulin man ay magkakaroong landas buhay. Kaya aalis ko na ngayon ang sarili ko sa iyong kahirapan. May isang araw ako ay kikislap sa pagkakataong matarungin at matino. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hahanapin mo ako at hahanapin ko ikaw sa ating pagsusulat at pagpupunyagi ngayon, bukas, at pagkailanman. Kung kay Kristo tayo makialam ay kay Kristo tayo magkakatungkulan.

No comments: